За Вергил Крумов

Вергил Крумов е роден в град Тулча (Румъния) през 1928г. в заможно семейство. Има и брат - Никола Крумов. Семейството му се установява в Силистра през 1940г. след подписването на Крайовската спогодба. Завършва Силистренската смесена гимназия и Физико-математическия факултет на Софийския университет през 1952г. След това до пенсионирането си е учител в ПМГ “Св.Климент Охридски” гр. Силистра. Счита се, че Вергил Крумов е основоположник на местната школа по математика. Неговото обкръжение е предимно от учители, всеки от които е успял в своята област. По думи на г-н Манолов, г-н Калушев, г-жа Стефанова, г-жа Ватева, той е бил всеотдаен и дисциплиниран, изключително скромен и трудолюбив човек. Много от приятелите му го наричат “Бате”, макар някои да са по-възрастни от него самия. Той е единственият учител, получил орден ”Кирил и Методий” - I-ва степен едва 28-годишен. Неговите трудове са публикувани в списанията “Училищна практика” и “Математика в школе”. За отличните му математически знания говори и разработената от него “Теория на квадратните уравнения”. Въпреки многобройните отличия, които получава, той намира за най-голяма своя награда успехите на изявените си ученици. Затова и днес много от утвърдените инженери и архитекти в град Силистра с умиление и преклонение си спомнят за образа на своя Учител. Според негови бивши ученици, сега преподаватели в гимназията, Вергил Крумов е бил взискателен, безкомпромисен, но и всеотдаен в работата си.

Вергил Крумов (в черния костюм) с един от класовете си

Вергил Крумов приема орден ”Кирил и Методий” - I-ва степен


След смъртта на Вергил Крумов през 1990 година неговият брат - финансистът Никола Крумов, учредява ежегодно математическо състезание на негово име, което се провежда за първи път през 1997 година. Днес то се поддържа и финансира със средствата завещани от наследството му. Обикновено се състои в седмиците около празника на ПМГ "Св. Климент Охридски", който е на 25 ноември. Задачите са десет - девет, от които от затворен тип. При тях за посочен верен отговор на всяка задача от 1. до 4. включително - по 5 точки, за посочен верен отговор на всяка задача от 5. до 9. включително - по 7 точки. При посочване на „друг отговор” е задължително той да бъде изписан. Задача 10. изисква пълно решение, което се оценява с от 0 до 15 т. Тоест максималния брой точки е 70. Темите са за ученици от 2 до 12 клас и се съставят от учителите в гимназията. Времето за работа е 2 астрономически часа.


"Има личности за чиято дейност – било тя преподавателска, научна, художествено-творческа или дpуга, може лесно, без задръжки да се напишат спомени и да се опише техният творчески път. Но да се напише за Човекът, Учителят и Математикът Вергил Крумов съвсем не е лесно. Не е лесно затова, защото за описанието на Вергил Крумов думите не стигат, не стигат да се обрисува неговата преподавателска дейност. Затова и аз няма да бъда пълен и изчерпателен в своите спомени. Нека неговите колеги математици, а още повече неговите ученици ме допълнят, за да се извая неговия истински образ, отговарящ на заглавието.

Учителите по математика в Силистра се славят със своите постижения и те вървят начело сред всички останали, които без завист и корист се стремят да бъдат непосредствено до тях. Колегията на учителите по математика представляват един огромен, много хубав букет от способни, знаещи, можещи и трудолюбиви учители, дали и даващи солидна математическа подготовка на учениците си. В центъра на този букет е скромната, но Голяма математическа личност на Вергил Крумов. Скромна, защото той не шумеше около себе си, но голяма, защото той знаеше само да се труди всеотдайно от сутрин до вечер. Но този всеотдаен труд, съчетан с неговите големи познания по математика, с неговото педагогическо майсторство и не на последно място с неговата неподкупна взискателност го издигат до такава висота, че всеки негов ученик и родителите на неговите ученици да казват с благовение: Той беше Голям учител, Голям Математик.

Вергил Крумов (вляво) с колеги

В неговия час по математика не съществуваха празни минути. 45 минути плътни, наситени с даване на знания по математика. Чувал съм от негови ученици, че и тези които не им допада, които трудно се справят, след като ги е обучавал Вергил Крумов, могат да се справят с нея. Вергил Крумов беше всеотдаен, неуморим, не жалеше ни сили, ни време за да подготви учениците си по математика. Учениците му винаги са били първенци в окръжни и републикански олимпиади и състезания по математика. Неговите успехи в това отношение са големи и точните резултати могат да се опишат от директорите на гимназията, в която той преподава. Необходимо е да се подчертае, че успехите, които той постига бяха в повечето случаи с ученици от общообразователни паралелки. Едва в края на неговата преподавателска дейност се създадоха специализирани математически паралелки.

Споменах по-горе за неговата неподкупна взискателност. Какво означаваше тя? При учителя Вергил Крумов не можеше да се ходатайства – нито от страна на майка му, баща му или брат му. Да не говорим от страна на други. Това го знаеха добре неговите ученици и затова те можеха да разчитат единствено на себе си, а това означаваше да седнат и се подготвят сериозно за изпита.

Като колега, той беше в много добри отношение с всички останали колежки и колеги, обичаше да се шегува без умисъл, да похвалва колега за нещо хубаво сторено от тях, да помогне с нещо каквото може, да направи някому безкористна услуга.

Не на последно място искам да спомена за една неговата голяма любов към историята. Той много четеше исторически книги и знаеше много от нашата и световна история. Много пъти е беседвал и спорил с колегите по история, като е изказвал своето лично и компетентно мнение. Той бе голям родолюбец, голям защитник на българщината.

Всичко което написах е само една малка частица от неговата богата творческо-преподавателска дейност по математика, само един миг от неговия живот. Жалко, много жалко, че моят голям приятел и обичаният от всички учители, ученици и родители Вергил Крумов не е сред нас, не е сред живите, за да ни радва със своя ум, със своя талант, със способностите си като математик."


Николай Манолов, учител-пенсионер